Visie

De ziel van uw bedrijf zit in uw werknemers, in uw klanten en in uzelf. Die bezieling kunt u niet uitbesteden, want dan boet u in op passie. MedeMerkers wil dat bedrijven samenwerken met hun publiek om te bouwen aan hun merk.

Wij helpen bedrijven en organisaties om op een duurzame manier met sociale media om te gaan. We starten vanuit de kracht van uw medewerkers om uw bedrijf op internet te vertegenwoordigen. In elke afdeling gaan we op zoek naar de juiste mensen om rechtstreeks met uw klanten te communiceren. Deze mensen geven we een opleiding en laten we via hun eigen verhalen uw merk uitdragen. Wij kunnen deze mensen verder opleiden om hen te helpen om met hun eigen stem uw merk uit te dragen.

Van zodra uw medewerkers conversaties met klanten voeren, zal er feedback komen vanuit de markt. Wij scheppen een kader waarmee uw bedrijf deze feedback kan omzetten in nieuwe processen ter verbetering van de organisatie.

Spreek eens af met de MedeMerkers als:

  • de resultaten van marketing campagnes niet denderend zijn;
  • u weet dat sociale media belangrijk zijn, maar u het moeilijk vindt om deze te beheren;
  • uw klanten over u praten op internet, maar u niet weet hoe je aan deze conversatie kunt deelnemen;
  • als wat uw bedrijf doet niet helemaal in lijn is met wat klanten nodig hebben;
  • de strategie van uw bedrijf niet leeft onder uw medewerkers.